Kvalifikační zkouška

Můžete se přihlásit na kvalifikační zkoušku z profesní kvalifikace Sportovní masér v oboru Rekondiční a sportovní masér.

Získáte pro obor Sportovní masér osvědčení, které je veřejnou listinou označenou státním znakem.

Jako autorizovaná osoba mám oprávnění Vám toto osvědčení vystavit.

Zkoušející oblasti

 

Navázání kontaktu s klientem

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta

Ruční masáže celého těla – sportovní, rekondiční a pohotovostní masáž

Aplikace masážních přípravků na klienta

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů

Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů


 

Zkouška se skládá z pohovoru, testu a praktické zkoušky.

 
Cena 2.000,- Kč