Kvalifikační zkouška

Můžete se přihlásit na kvalifikační zkoušku z profesní kvalifikace Sportovní masér v oboru Rekondiční a sportovní masér.

Získáte pro obor Sportovní masér osvědčení, které je veřejnou listinou označenou státním znakem.

Jako autorizovaná osoba mám oprávnění Vám toto osvědčení vystavit.

Zkoušející oblasti

  

Navázání kontaktu s klientem 

Stanovení fyzického, psychického a sociálního stavu klienta 

Ruční masáže celého těla – sportovní, rekondiční a pohotovostní masáž

 Aplikace masážních přípravků na klienta 

Objednávání přípravků, pomůcek a přístrojů do masérské provozovny 

Dodržování zdravotně-hygienických předpisů 

Skladování a používání masérských přípravků, pomůcek a přístrojů 


 

Zkouška se skládá z pohovoru, testu a praktické zkoušky.  

Cena 3.000,- Kč (Pro účastníky kurzu). 

5.000.- Kč pro ostatní zájemce